Linksoft

Cloud BI: Co to je a vyplatí se vaší společnosti?

Technické články 13. 02. 2023 5 minut

Jedno z nepsaných pravidel podnikání říká: “Kdo chce růst, musí držet krok s technologickými trendy.” Mezi trendy, které se v éře digitalizace a velkých dat dostávají do popředí, patří Cloud Business Intelligence. 

Ačkoli Cloud BI, tedy přesun klasických BI nástrojů do cloudového prostředí, celkem jasně odpovídá na otázky, jak z nastřádaných businessových dat vytěžit maximum, jak zefektivnit práci zaměstnanců a jak zvýšit hodnotu společnosti, překotná migrace by se vám nemusela vyplatit. Pojďme se podívat na to, v čem Cloud BI vyniká, na co si dát pozor a zda je pro vás vůbec vhodný

Datová analytika v cloudu šetří čas i peníze

Cloud BI je v zásadě kombinace dvou populárních technologií – nástrojů BI určených k vytváření analytických poznatků a stále oblíbenějšího cloud computingu. 

 “Hlavní reportovací služba, kterou byly historicky škaredé excely, se nyní přesouvá do nástrojů Cloud BI, které toho umějí daleko víc než excel. Kromě kvalitnějších designových výstupů nabízejí také analytické služby a vám tak odpadá tak nutnost vlastní analýzy. Migrací datového skladu do cloudu pak můžete ušetřit poplatky za datová centra.”

Jan Hron, Obchodní ředitel LinkSoft

Pojďme probrat váš projekt

Optimální řešení cloud BI na míru vašim potřebám

Napište nám

Efektivnější reporting, cena & práce s obrovským množstvím dat  

Díky cloudovým službám mohou být businessová data zpracovávána efektivněji, levněji a přehledněji než v případě běžných BI nástrojů.

Základní výhody cloud BI jsou:

 • možnost rychlejšího zpracování dat a získání insightů díky analytickým službám a enginům,
 • schopnost pracovat s obrovským množstvím dat, jejich kvalitnější vizualizaci, snadnou a okamžitou dostupnost
 • a v neposlední řadě jednoduché zprovoznění služeb a nulovou potřebu jejich správy. 

5 důvodů, proč máme rádi Cloud BI

 1. Analytické služby a rychlejší processing dat Množství analytických služeb v cloud BI umožňuje efektivnější reporting – můžete si nastavit automatické sledování trendů, upozornění na odchylku od normálu i analýzu toho, proč se tak děje. Rovněž se můžete opřít o sílu cloud analytických enginů, které pomáhají rychlejšímu zobrazení dat v reportech.
 2. Kvalitnější vizualizace dat a lepší spolupráce s kolegy Možnosti vizualizace dat jsou v cloudu široké a většina BI nástrojů (jako Power BI či Tableau) nabízí plynulý přenos existujících dashboardů z desktop aplikací do cloudu. V závislosti na konkrétní službě si můžete nastavit vlastní design výstupů, který pro vás a/nebo koncové uživatele bude nejsnáze čitelný.
 3. Flexibilita & škálovatelnost Velikost datového úložiště v cloudu lze snadno navýšit. Mnoho cloudových nástrojů umí efektivně pracovat s velkým množstvím dat, například Elastic MapReduce (EMR) společnosti AWS nebo Windows Azure HDInsight, které k práci s daty, k čemuž využívají framework Hadoop a MapReduce.
 4. Dostupnost Data a reporty jsou snadno přístupné z různých zařízení a lokalit. Analytici nebo manažeři tak získají rychlý přístup k potřebným datům kdekoli a odkudkoli – třeba na cestách prostřednictvím mobilního telefonu.
 5. Snadné zprovoznění, nulová správa Služby BI lze na cloudu zprovoznit snadno oproti čekání na nákup serverů, instalaci softwaru a nastavení sítí. Odpadá také starost o správu. Tu zajišťuje poskytovatel cloudu, který například svůj software automaticky aktualizuje online, takže to nemusíte dělat sami.

Úspěšná migrace BI do cloudu? Jedině s detailní znalostí služeb, technologie, jazyka i best practices

Ačkoli cloud BI přináší řadu výhod, proces přechodu BI ze starších lokálních systémů do cloudu není vždy tak jednoduchý – nebo tak výhodný – jak by se mohlo zdát. 

Správný výběr a nastavení služeb vyžaduje detailní znalost toho, co potřebujete, schopnost zorientovat se v nabídce služeb, znalost technologie a jejího jazyka, best practices a další. 

3 podmínky úspěšné migrace BI do cloudu a jeho efektivního provozu

Abyste se vyhnuli základním (a bohužel velmi častým) chybám, které vznikají při neodborné migraci do cloudu, ověřte si, že má váš člověk (nebo tým lidí) dostatečné odborné znalosti, zejména pak znalosti BI i cloudových technologií, principů datové vizualizace a základních principů datové analýzy.  

1 - Technická znalost

K migraci je třeba znalost fundamentals power BI, best practices (konektory, módy připojení do datového skladu), znalost jazyka, ve kterém se nastavují příkazy, a další. Pro nákup samotných služeb, kterých například Microsoft Azure nabízí minimálně 40, je třeba cloud architekt, který se v základní nabídce vyzná a zvládne z ní vybrat ty, které budete skutečně využívat, nejen za ně platit. 

2 - Principy datové vizualizace

To, jakým způsobem budou data v cloud BI zobrazena, je úkol člověka, který nastavuje celý dashboard. Aby byly výstupy BI snadno čitelné pro koncového uživatele, je potřeba znát principy datové vizualizace – jak spolu data korespondují, gestalt principy a další.

3 - Znalost datové analýzy

Poslední podmínkou je znalost základních principů datové analýzy – schopnost najít v datasetu outliers, umět zpracovat kohortní analýzu a dostat se k insightům, které jsou pro uživatele přidanou hodnotou.

“Vytvořit dashboard umí každý, ale nastavit ho tak, aby pokryl potřeby uživatele a zvládl větší nápor, to už je extraliga. Pokud se snaží o migraci laik, v naprosté většině případů nefunguje. Služby jsou nad nebo poddimenzované, špatně nastavené, načítání reportu trvá i několik minut a podobě.”

Jan Hron | Obchodní ředitel LinkSoft


Pojďme probrat váš projekt

Napište nám a mi se vám ozveme, nebo si se mnou naplánujte schůzku.

Hodí se cloud BI pro vaši společnost? 

Cloud BI už dnes hojně využívají firmy všech velikostí – například podle analýzy Dresner Advisory Services je cloudová business intelligence zásadní pro fungování 55 % zkoumaných společností a její poznatky mají zásadní vliv na fungování každého oddělení od marketingu přes HR po finance či výrobu. 

Abyste zjistili, jestli je cloud BI vhodná i pro vaši společnost, je třeba položit si několik otázek: 

 • Kam ukládáte v současné době svá data?
 • Jaké funkce vám chybí ve vašich stávajících BI nástrojích? 
 • Zajímá vás analýza nestrukturovaných dat? 
 • Potřebujete integrovat různé zdroje dat nebo interní zdroje dat se zdroji v cloudu? 
 • Jaké jsou vaše současné náklady na BI? 
 • Jaké jsou dosavadní zkušenosti uživatelů se softwary BI/cloudem ve vaší společnosti? 
 • Jaké očekáváte přijetí cloud BI služeb mezi uživateli? 

Odpovědi na ně vám pomohou ujasnit si, zda je vaše společnost na využití cloud BI připravena, zda ještě potřebuje nějaký čas dozrát, nebo zda váš obchodní model pro poznatky cloud BI nemá žádné využití.

Optimální řešení cloud BI na míru vašim potřebám

Pokud jste došli k tomu, že je cloud BI přesně pro vás, nebo nad migrací BI nástrojů do cloudu přemýšlíte, ozvěte se nám naši zkušení certifikovaní cloud architekti umějí poradit:

 • s volbou vhodného přístupu k využívání cloudových technologií,
 • pomohou vám s výběrem nejlepšího řešení s pohledu nákladů, doby realizace, škálovatelnosti, výkonnosti, security či odolnosti proti výpadkům
 • a nakonec vám navrhnou a nastaví dashboard a funkce nástrojů tak, aby vám šetřily čas, peníze a fungovaly přesně tak, jak mají. 

Pojďme probrat váš projekt

Napište nám a my se vám ozveme, nebo si rovnou naplánujte schůzku s Honzou a proberte společně, co vás zajímá.

Naplánujte si schůzku s Honzou a proberte společně, co vás zajímá.