Linksoft

Power Platform jako nástroj pro Systém Nástupnictví ve firmách

Případové studie 28. 02. 2023 5 minut

Nástupnictví, tedy předání agendy jinému zaměstnanci, patří ke klíčovým zodpovědnostem HR i vedení každé společnosti. Nelze jej totiž řešit až v době, kdy vznikne jeho potřeba. S monitorováním schopnosti zaměstnanců či investováním do jejich rozvoje je nutné začít mnohem dřív. V LinkSoftu jsme proto vyvinuli systém, který zvládne celý proces nástupnictví bezpečně, snadno a uživatelsky přívětivě monitorovat a spravovat.

K čemu slouží Systém Nástupnictví

Pokud ve firmě není nástupnictví řešené a klíčový člověk nedokáže ve firmě z jakéhokoli důvodu vykonávat svou funkci, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, může to mít neblahý vliv na kontinuitu byznysu celé společnosti.

Proto je potřeba těmto situacím předcházet a mít ve firmě identifikované klíčové pozice a lidi, a zároveň mít zmapované jejich potenciální nástupce, ať už jsou připraveni pozici převzít nebo dočasně zastávat hned nebo v horizontu krátkého času. 

A k tomuto účelu jsme vyvinuli Aplikace Systému Nástupnictví – aby klientům pomohla mapovat a monitorovat klíčové pozice a lidi, jejich potenciální nástupce a jejich připravenost roli převzít nebo po určitou dobu vykonávat za kolegu.

Řešení: Aplikace nástupnictví na Microsoft Power Platform 

Aplikaci jsme vyvinuli za použití Microsoft Power platform. Power Apps slouží jako prostředí pro vývoj aplikace, jako databázi jsme využili Online Sharepoint a k automatizaci backendu, ve kterém dochází k manipulaci s daty, slouží Power Automate. 

“Celé řešení jsme vyvinuli za použití nejmodernějších technologií Microsoft Power Platform. Jedná se o cloud řešení bez dalších vícenákladů, platí se pouze enterprise licence MS, kterou již klient vlastní. LowCode nástroje nám umožnily rychle a efektivně naplnit požadavky na aplikaci, díky předpřipraveným konektorům a automatizačním nástrojům.”

Richard Matoušek, programátor LinkSoftu

Díváte se po něčem podobném?

Napište nám

Funkcionality aplikace:

  • Přidání a editace uživatelů, individuálně nebo hromadně
  • Nastavení nástupnictví pro jednotlivé firmy nebo skupinu firem
  • Zobrazení stromového diagramu, pro jednu firmu nebo celou skupinu
  • Možnost exportů dat do pdf nebo excelu  
  • Různé úrovně práv podle potřeby firem
  • Možnost doplňování informací ke každému zaměstnanci: vzdělání, připravenost, certifikace…

Po vytvoření profilu zaměstnance se automaticky vytvoří propojení mezi uživateli a zaměstnanec se zobrazí ve stromovém diagramu nástupnictví. Stromový diagram nástupnictví pak slouží pro jasné zobrazení nástupnického stromu pro konkrétní pozici. V případě, že je kandidátů na nástupnictví více, uživatel může mezi zobrazeními přepínat a být tak schopen efektivněji plánovat a reagovat. 

“Vývoj aplikace je pro nás prvním krokem pro efektivní zavedení nástupnictví ve skupině našich firem. Je to platforma, která dokáže celý proces nejen zjednodušit, ale i zpřehlednit – sjednocená vizualizace, uživatelská přívětivost a možnost sledovat připravenost kandidátů v horizontu času, nám pomůže vyhodnocovat současný stav, dostatečně včas plánovat a být připraveni na situace, které by nás jinak mohli zaskočit a ohrozit tak fungování společností.”

HR ředitelka - Skupina stavebních firem

Použité technologie

PowerApps 

Vlastní aplikace běží na Powerapps. Jedná se o sadu aplikací, služeb, konektorů a datových platforem, která poskytuje prostředí pro rychlý vývoj aplikací. 

PowerAutomate 

Pro manipulaci s daty a jejich export využíváme službu Power Automate, která nám umožňuje zautomatizovat pracovní postupy mezi jednotlivými aplikacemi, synchronizovat soubory, shromažďovat data a podobně. 

Sharepoint Online 

Pro ukládání dat v listech využíváme službu Sharepoint Online. Ta slouží jako bezpečné místo pro ukládání, uspořádání a sdílení informací. 

Díváte se po něčem podobném? Napište nám.

Napište nám, nebo nám na sebe nechte kontakt a my se ozveme vám.

... nebo si naplánujte schůzku s Honzou a proberte spolu váš projekt.

Jan Hron | Obchodní ředitel