Linksoft

Informační systémy - vývoj a integrace na míru

Podpořte růst své společnosti pomocí moderního informačního systému

Sjednejte si schůzku

Centralizovaná a efektivní správa kritických dat a procesů

Informační systém je sofistikovaný software sloužící podnikům, které potřebují centralizovanou a efektivní správu dat a informací kritických pro jejich fungování. Na míru vašim specifickým potřebám navrhneme a vyvineme software, který pak hladce integrujeme do vašeho stávajícího prostředí.

Díváte se po něčem takovém?

ERP systém

ERP systémy umožňují plánování a správu firemních procesů v oblasti financí, výroby, skladování, prodeje a marketingu.

CRM systém

CRM systémy shromažďují a analyzují informace o zákaznících, historii transakcí a interakcí s vaší společností.

SCM systém

SCM systémy (Supply chain management) umožňují řízení a správy celého dodavatelského řetězce od výroby až po distribuci a informací o stavu a pohybu zboží.

Reportingový systém

Reportingové systémy umožňují zpracování, analýzu a vizualizaci dat a informací, důležitých pro rozhodování v podnikání.

Inzerní portál

Inzerní portály umožňují publikaci, správu a vyhledávání nabídek práce, nemovitostí nebo zboží, usnadňujíce komunikaci mezi prodejci a zájemci.

Rezervační systém

Rezervační systémy umožňují správu a rezervaci ubytování, letenek, jízdenek či jiných služeb, zjednodušujíce procesy pro klienty a poskytovatele.

Docházkový systém

Docházkové systémy sledují a evidují časové údaje zaměstnanců, pomáhají při výpočtu mezd a optimalizují řízení lidských zdrojů.

Objednávkový systém

Objednávkové systémy zajišťují správu a zpracování objednávek zákazníků, sledování stavu zásob a automatizaci procesů spojených s prodejem.

Nestačí vám univerzální krabicové řešení?

Hledáte nástroj pro řízení procesů a činností ve vaší firmě? Vyvíjíme informační systémy na míru přesně podle vašich požadavků. Systémy integrujeme např. s vašimi stávajícími systémy, nebo systémy a aplikacemi u třetích stran.

Kontaktovat

Lepší koordinace procesů, vyšší produktivita, snížení nákladů a lepší vztahy se zákazníky

Snazší přístup k datům a jejich centrální správa vám pomůže zefektivnit fungování napříč odděleními, zlepšit plánování, komunikaci, produktivitu, kvalitu služeb, rozhodování a snáze identifikovat oblasti pro zlepšení a rychle reagovat na změny na trhu i uvnitř organizace.

Zvýšení produktivity 

Centralizovaná správa a přístup k datům zefektivňuje provoz, zvyšuje produktivitu a umožňuje lepší komunikaci a spolupráci mezi odděleními a zaměstnanci, což vede k efektivnějšímu a koordinovanějšímu provozu podniku.

Lepší rozhodování 

Přesné a relevantní informace pomáhají lépe porozumět podnikovým procesům a prostředí, což umožňuje lepší rozhodování a efektivnější strategické plánování. 

Zkvalitnění produktů a služeb

Sledování a analýza podnikových procesů umožňuje snazší a přesnější identifikaci oblastí potenciálního zlepšení a zvyšování kvality produktů a služeb, pomáhá lépe porozumět potřebám a preferencím vašich zákazníků.

Snížení rizik

Efektivnější monitoring a správa rizikových oblastí umožňuje včas identifikovat potenciální problémy a rychle a flexibilně měnit procesy a strategie podniku v reakci na změny prostředí a trhu.  

Bezproblémová integrace do vaší existující infrastruktury.

Pro maximální využití informačního systému potřebujete nejen kvalitní software, ale i bezproblémové začlenění do stávající infrastruktury. Každý projekt vývoje a integrace proto vyžaduje pečlivou analýzu, plánování a realizaci. Naši zkušení kolegové budou plně respektovat vaše potřeby i specifika vašeho podnikání a navrhnou řešení, které bude fungovat tak, jak má, a to včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

Na co jsme hrdí

Vývoj a integrace informačního systému krok po kroku

  1. Konzultace & analýza Pochopíme, čeho chcete s naším řešením docílit. Zjistíme,, jaký typ informací a dat potřebujete pro váš každodenní provoz a jakým způsobem jsou tato data v současné době spravována. Analyzujeme stávající prostředí a procesy a určíme, jakým způsobem bude nový informační systém integrován.
  2. Návrh informačního systému & strategie integrace Na základě analýzy potřeb podniku se navrhneme architekturu nového systému a strategii integrace.
  3. Vývoj a testování Pracujeme efektivně, agilně, ve sprintech, dodáváme po částech. Scrum je nám vlastní. Pravidelně plánujeme a vždy se ujistíme, že si správně rozumíme Používáme vývojová best practices, code review, git, devops zásady, unit, regresní či automatizované testy tam, kde je to vhodné.
  4. Integrace informačního systému Data a informace přeneseme z existujících systémů do nového systému, nastavíme propojení mezi jednotlivými systémy a ověříme, že vše funguje tak, jak by mělo.
  5. Školení a podpora uživatelů Pro zajištění úspěšného využívání informačního systému je důležité, aby uživatelé byli školeni v jeho používání a aby byla k dispozici podpora pro řešení problémů. Vaše zaměstnance seznámíme s funkcemi informačního systému a naučíme je používat jej v rámci jejich pracovních procesů.
  6. Monitoring a údržba Produkt, který vytvoříme, bude váš a budoucí rozvoj a správu bude moci zařídit kdokoli. Rádi to budeme my. Váš systém budeme monitorovat a pravidelně aktualizovat, aby zůstal aktuální a efektivní.

Hledáte zkušeného parťáka pro realizaci vašich plánů? Napište nám

... nebo si domluvte schůzku s Honzou Hronem.

Jan Hron | Obchodní ředitel LinkSoft