Linksoft

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost LinkSoft Technologies a.s., která je provozovatelem webového portálu www.linksoft.cz a www.linksoft.eu, považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů), tak s legislativou Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je: LinkSoft Technologies a.s. se sídlem Na Zatlance 1908/4, 150 00 Praha 5, 150 00 Česká Republika

Korespondenční adresa: LinkSoft Technologies a.s., Anděl Park – Building B, Radlická 14, 150 00 Praha 5, Česká Republika

IČ: 06612008,

DIČ: CZ06612008,

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23015.

V případě dotazů ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: info@linksoft.cz

Proč a jaké osobní údaje zpracováváme

Někdy po vás můžeme požadovat osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout odpovídající informace, reagovat na vaše požadavky a vylepšovat obsah našich stránek. Osobními údaji se myslí jakákoliv data, která mohou být použita k identifikaci konkrétního člověka.

Mezi osobní údaje zpracovávané námi o vás patří:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště
 • analytické údaje o prohlížení webového portálu

LinkSoft případně další údaje LinkSoft zpracovává údaje o subjektech za těmito účely:

 • abychom vás mohli kontaktovat - jméno, adresa,
 • e-mail nebo telefonní číslo mohou být zpracovávány jakožto součást komunikace s vámi
 • abychom mohli správně tvořit další obsah - informace mohou být zpracovávány za účelem vytváření relevantního webového obsahu a přehledné navigace webem. Mezi tyto informace patří data i prohlížení stránek, popřípadě data, poskytnutá ve formulářích.
 • abychom mohli reagovat na uživatelské dotazníky a žádosti o informace - mezi tyto údaje patří registrace při stahování obsahu, informačních bulletinů a specifických žádostí o další informace.
 • abychom mohli na vaše dotazy lépe odpovídat - LinkSoft bude předávat kontaktní informace příslušným obchodníkům v LinkSoft nebo dalším představitelům společnosti, aby mohli připravit informace, vztahující se k vašim žádostem.
 • Pokud vyplníte náš webový formulář a dobrovolně poskytnete souhlas, dovolíme si vám zasílat obchodní sdělení s nabídkou našich služeb a s informacemi o našich produktech, abychom vám mohli nabízet vždy aktuální a nejlepší technické řešení.

Vaše osobní údaje zde budeme zpracovávat za účelem marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení. Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zaslání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu, po kterém Vaše osobní údaje prokazatelným způsobem vymažeme, ledaže je jejich uchování nezbytně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

V určitých případech Vám náleží právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme kvůli: plnění naší právní povinnosti, plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, či pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů. Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení či oslovení s potenciální pracovní nabídkou, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na info@linksoft.cz. Tento kontakt využijte i v případech, pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Dobrovolnost udělení souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti LinkSoft Technologies a.s.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují entity skupiny SUDOP Consulting and Information Technology a.s., naší matky, a také externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při: vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti, správě našich informačních systémů a aplikací. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Porušení zabezpečení osobních údajů

Vnitřními předpisy jsme přijali všechna vhodná opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování osobních údajů tak, aby byla zachována neustálá důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování a mohla být provedena případná obnova dostupnosti osobních údajů. V případě, kdy by nedopatřením došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, přijmeme bez odkladu vhodná opatření ke zjednání nápravy a porušení ohlásíme Úřadu pro ochranu osobních údajů a vám, ledaže by bylo nepravděpodobné, že by takovéto porušení mělo za následek riziko pro Vaše práva jakožto subjektu údajů. Současně bude každé porušení zabezpečení náležitě zdokumentováno, abychom umožnili případné provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou malé soubory z naší stránky, které jsou uložené na vašem počítači skrz váš prohlížeč (pokud máte ukládání těchto pomocníků povolené). Cookies nám umožňují identifikovat váš prohlížeč a zaznamenat určité informace. Podstata informací může být různá. Cookies mohou uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za osobní údaj. Na těchto stránkách používáme čtyři typy cookies:

 • Funkční – nezbytné pro funkci stránek (ukládáme například informaci o vašem jazyku a v tom vám následně ukazujeme obsah webu).
 • Analytické – nezbytné pro doplňkovou funkci stránek a základní analytiku. Tyto cookies jsou například zavedeny Facebookem, jako poskytovatelem našich komentářů, Twitterem, jelikož využíváme jejich box pro zobrazení posledních tweetů nebo Googlem, abychom mohli sbírat základní data o našich stránkách.
 • Preferenční – nezbytné pro zobrazení obsahu v takovém nastavení, které preferujete. Mohou Vám ulehčit prohlížení webových stránek nebo umožnit komentovat na FB. Marketingové – tento typ cookies nám umožňuje zjistit další informace o vás, jako je věk, pohlaví, zájmy a dále vás cílit po internetu (tzv. retargeting).

Použití konkrétních cookies včetně délky jejich platnosti najdete v nastavení a přehledu cookies, viz odkaz Cookies v patičce webového portálu.

Kdo pro nás cookies a další osobní údaje zpracovává?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd. (sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko), v souladu se svými podmínkami

(více zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs).

Poskytovatel služby Microsoft Clarity, společnost Microsoft Ireland Operations Limited (sídlem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D 18, P521, Ireland).

Jak jde zabránit využívání cookies?

Vaše preference používání cookies si můžete navolit v liště při vstupu na stránku: Uloží se pouze ty cookies, ke kterým dáte souhlas. Chcete-li odmítnout některá cookies nebo se chcete dozvědět více informací, klikněte na Nastavení. Pokud jste cookies lištu již zavřeli, stačí kliknout v patičce webového portálu na odkaz Cookies.