Linksoft

Projektový management - rozvoj & outsourcing

Naši projektoví manažeři vás podpoří ve všech aspektech projektového řízení. Ať už chcete vybudovat projektovou kancelář, doplnit kapacity či pomoci s náročným projektem.

KONTAKTUJTE NÁS

Design a implementace projektové kanceláře

Lidé v dobře fungující projektové kanceláři rozumí interním firemním procesům, zajišťují odevzdávání projektů včas a v souladu se strategií, pravidelně reportují, komunikují s managementem a díky know-how v projektovém řízení získávají jistotu při vyjednávání se třetími stranami, např. externími dodavateli s vlastním projektovým týmem.

Pomůžeme vám jak s nastavením projektového řízení tak i kompletním zavedením projektové kanceláře.

Metodika řízení projektů

Určení vhodné metodiky, její praktické využití a přizpůsobení danému kontextu (práce na velkých či malých projektech, vodopádem, agilně, jejich kombinací aj.).

Strategické plánování

Zefektivnění tvorby portfolia projektů tak, aby zapadaly do širšího kontextu strategických cílů a přinášely výsledky.

Best practices

Standardizace, konsolidace, zavedení či identifikace osvědčených postupů a procesů napříč odděleními.

Sestavení týmu

Nastavení řízení a přidělování zdrojů napříč projekty na základě priorit, harmonogramů, rozpočtů atd.

Řízení zdrojů

Sestavení minimálního funkčního týmu pro efektivní řízení a úspěšnou realizaci projektů.

Reporting

Nastavení transparentního procesu reportingu, tvorba projektových přehledů a sledování vývoje v čase.

Outsourcing projektového řízení

Externí projektový manažer vhodně doplní vaše know-how a kapacity tam, kde cítíte deficit – ať v rámci dlouhodobé (full-time či part-time) spolupráce, konkrétního projektu nebo podpory specifické etapy projektu. Kromě toho do vaší firmy přinese nový pohled, znalosti a dovednosti, které vám pomohou projekty dokončovat zdárně a podle plánu.

Odborné znalosti

Doporučení funkční metody, prevence chyb, lessons learned, poradenství při výběru vhodného dodavatele.

Efektivní komunikace

Menší náchylnost k interním tlakům, relevantní a přesné informace, které podporují efektivní rozhodování.

Objektivita

Nezatíženost firemní politikou, identifikace zažitých nefunkčních procesů, přijímání obtížných rozhodnutí.

Úspora prostředků

Úspěšné včasné dokončení projektů šetří prostředky a vyvažuje čas pro seznámení se s firemní kulturou, procesy atd.

Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj a zvýšení angažovanosti zaměstnanců, kteří se chtějí kariérně posunout směrem k projektovému řízení.

Více času

Pro mnohé nezáživná práce (administrativa aj.), naše PM baví a ušetří ji tak vašich zaměstnanců.

Máte nějaké otázky nebo chcete poptat službu?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

... nebo si naplánujte schůzku s Honzou Hronem

Jan Hron | Obchodní ředitel LinkSoft